Uvjeti Poslovanja

Nositelj svih prava na internet stranici smartersurfaces.hr je trgovačko društvo GORD smart d.o.o. koje putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Smarter Surfaces internet trgovine. Korištenjem usluge Smarter Surfaces internet trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na smartersurfaces.hr domeni, smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Smarter Surfaces internet trgovine, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i GORD smart d.o.o., smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Smarter Surfaces internet trgovine je GORD smart d.o.o., Ulica Božidara Magovca 64, 10010 Zagreb, OIB: 11039112224.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

GORD smart d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

GORD smart d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i pod stranica koje su sastavni dio Smarter Surfaces internet trgovine, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

GORD smart d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge putem Smarter Surfaces internet trgovine, u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Smarter Surfaces internet trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Smarter Surfaces internet trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a GORD smart d.o.o.  ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Smarter Surfaces internet trgovina se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na stranici smartersurfaces.hr. Smarter Surfaces internet trgovina zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

NAPOMENA:
Slike proizvoda na stranici smartersurfaces.hr su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici smartersurfaces.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Smarter Surfaces internet trgovina će nastojati na web stranicama smartersurfaces.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

1. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu tvrtke GORD smart d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke GORD smart d.o.o, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Smarter Surfaces internet trgovine, uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu tvrtke GORD smart d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Smarter Surfaces internet trgovine
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem +385 1 3535860 telefonske linije.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja,  GORD smart d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između GORD smart d.o.o. i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/14, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti tvrtku GORD smart d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na GORD smart d.o.o., Ulica Božidara Magovca 64, 10010 Zagreb), ili elektroničkom poštom na info@smartersurfaces.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi ovdjekorisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju tvrtka GORD smart d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada tvrtka GORD smart d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca GORD smart d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu GORD smart d.o.o., Ulica Božidara Magovca 64, 10010 Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je GORD smart d.o.o., uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona +385 1 3535860 ili se javi na info@smartersurfaces.hr  kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti tvrtki GORD smart d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio GORD smart d.o.o.  o jednostranom raskidu Ugovora.

II) Uvjeti i postupak kupnje
Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave (za iznose iznad 600 kn), vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (kn). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@smartersurfaces.hr ili na telefonski broj +385 1 3535860 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena.

III) Dostava i uvjeti dostave

 • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
 • trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
 • trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 35 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca
 • za iznos narudžbe iznad 600,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi Smarter Surfaces internet trgovine
 • za artikle na kojima nije naznačena cijena odnosno piše “pošalji upit” ne vrijedi besplatna dostava iznad 600,00 kn već se radi poseban izračun dostave
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 5 do 10 radnih dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom (nije Skladišteni proizvod)
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na lageru, na hrvatske otoke je 7 do 10 radnih dana
 • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

IV) Reklamacije i prigovori
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Smarter Surfaces internet trgovini, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: +385 1 3535860,
 • na e-mail adresu: info@smartersurfaces.hr ,
 • na adresu: GORD smart d.o.o., Ulica Božidara Magovca 64, 10010 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Smarter Surfaces internet trgovina vrši prikupljanje reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti ispravnim proizvodom snosi Smarter Surfaces internet trgovina.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo (ukoliko postoji), proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Smarter Surfaces internet trgovina, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Prilikom zahtjeva za odgovornost za materijalne nedostatke, postupiti ćemo po odredbama reguliranim člancima 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima ( „Narodne novine“, broj: 35/05., 41/08.1 125/11.).

V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis
Jamstveni uvijeti regulirani su u posebnom odjeljku i možete ih vidjeti ovdje.

VI) Način i postupak plaćanja

Plaćanje proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 1. a) Jednokratno plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: Visa Premium, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.
 2. b) Obročno plaćanje kreditnim karticama. Minimalan iznos za obročno plaćanje je 600,00 kn. Obročno plaćanje moguće je slijedećim karticama:

PBZ kartice, 2-6 rata:

 • Visa Premium
 • Maestro
 • Visa Inspire

Erste Card Club 2-6 rata:

 • Diners Club
 • Maestro
 • Mastercard
 • Visa

MB net mreža banaka (Erste Banka, Kent Bank, Agram Banka, Istarska Kreditna Banka, Slatinska Banka, Sberbank), 2-6 rata:

 • Maestro
 • Mastercard
 • Visa

c) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Smarter Surfaces internet trgovina prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu.

d) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Smarter Surfaces internet trgovina prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

e) Za proizvode na akciji ostvaruje se akcijski popust na sve oblike plaćanja.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Smarter Surfaces internet trgovina se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Smarter Surfaces internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Smarter Surfaces internet trgovina može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Smarter Surfaces internet trgovini.

Smarter Surfaces internet trgovina će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Smarter Surfaces internet trgovine. Smarter Surfaces internet trgovina prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Smarter Surfaces internet trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
Smarter Surfaces internet trgovina prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Smarter Surfaces internet trgovina će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Smarter Surfaces internet trgovine od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Smarter Surfaces internet trgovina će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Smarter Surfaces internet trgovina ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Smarter Surfaces internet trgovina za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

GORD smart d.o.o. koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

3. KOMUNIKACIJA SMARTER SURFACES INTERNET TRGOVINE S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas Smarter Surfaces internet trgovina u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Besplatna dostava za iznose iznad 600 kn
Povrat u 14 dana
Jamstvo na proizvode
Sigurnost plaćanja